Assessoria Fiscal

Ocontech ofereix un servei integral de gestió, planificació i assessorament financer para tot tipò d’empreses, però estem altament especialitzats en Pimes de base tecnològica i star ups que tinguin una despesa molt important en Recerca i Desenvolupament. El nostre ampli coneixement de l’empresa i de la legislació tributària així com una correcta planificació del treball de revisió ens ajuda a proposar-li les millors solucions fiscals a cada moment. Gràcies als nostres anys d’experiència i assessorament en empreses de base tecnològica, li oferim la possibilitat d’analitzar la seva empresa i proposar-li solucions comptables i fiscals per aprofitar la normativa comptable i fiscal especifíca en aquest sector i que pot permetre-li millorar el seu compte d’explotació i el seu balanç de situació.

  • TRIBUTÀRIA I FISCAL
  • LIQUIDACIÓ D’IMPOSTOS MENSUALS/TRIMESTRALS I ANUALS
  • PRESENTACIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIEDAES.
  • PAGAMENTS A COMPTE
  • IMPOSTOS SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
  • ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA
  • ESTIMACIÓ OBJECTIVA ( MODULOS )
  • ANALISIS I PLANIFICACIÓ FINANCERA
  • DEDUCCIONS FISCALS