Startups

En Ocontech sabem que una Startup no és una empresa mes i per això, requereix que la fiscalitat i comptabilitat sigui dirigida per personal expert en aquest tipus de projectes.

Disposar de la informació i tenir un equip que pugui gestionar i facilitar l’accés a subvencions i inversió privada, poden ser claus en la viabilitat del projecte.